Groeikansen binnen het ruimtelijk domein

Werken binnen het ruimtelijk domein betekent werken in een dynamische omgeving: ontwikkeling van nieuwe woongebieden, bereikbaarheid van gemeenten, energietransitie en aandacht voor gezondheid, participatie, veiligheid, natuur en milieu. Tel daar de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 bij op en je weet dat goede plannen alleen niet meer voldoende zijn.

Voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet

Tel bij een dynamische omgeving de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 op en je weet dat goede plannen alleen niet meer voldoende zijn. Deze nieuwe wet zal een heuse cultuurverandering teweeg brengen. Een project zal niet alleen technisch haalbaar en binnen budget moeten zijn, maar ook maatschappelijk gedragen worden. Er ontstaat een verbinding tussen het ruimtelijk en het sociaal domein.
Dit stelt andere eisen aan de professionals binnen het ruimtelijk domein. Naast technische kennis en ruimtelijk inzicht, bijvoorbeeld als planoloog, bestuurskundige, geograaf, dien je ook te beschikken over de nodige ‘soft skills’. Je moet het gesprek met de burger aan kunnen gaan, draagvlak kunnen creëren bij de diverse stakeholders, inlevend maar ook overtuigend zijn. Want bij alles speelt de factor tijd ook een belangrijke rol.
SCIOPENG, detacheerder en opleider binnen het ruimtelijk domein, weet als geen ander wat professionals nodig hebben: persoonlijke begeleiding, vakgerichte opleidingen en ontwikkelmogelijkheden. Zowel om te kunnen blijven inspelen op de nieuwste regels en ontwikkelingen als voor persoonlijke groei.
Naar de vacatures ruimtelijk domein >>

Ons aanbod

SCIOPENG biedt bij gemeenten door het hele land uitdagende functies voor zowel starters als zeer ervaren professionals op het gebied van:

  • Beleid Ruimtelijke Ordening
  • Vergunningen, Toezicht & Handhaving
  • Projectmanagement
  • Juridische Zaken
  • Bouwkunde

Naast een vaste baan bieden wij een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Aandacht en groei

Maar wij bieden meer dan een uitdagende baan binnen het ruimtelijk domein.

  • Wij creëren een omgeving waar onze medewerkers zich gewaardeerd voelen en volop kansen krijgen.
  • Door je uit te nodigen voor informatieve bijeenkomsten en gezellige feesten.
  • Door je te vragen naar je mening en ervaringen.
  • Door samen met jou een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen.

SCIOPENG zorgt voor uitdagend werk in een omgeving waar je je prettig voelt met volop kansen voor groei.

“Sinds ik gedetacheerd ben als beleidsmedewerker maak ik kennis met de uitdagingen waar verschillende gemeenten tegenaan lopen. Die verschillen zijn soms enorm. En dat maakt mijn werk alleen nog maar boeiender.” Carola, beleidsmedewerker ruimtelijk domein

Werkwijze

SCIOPENG bekijkt op basis van een gesprek of je inzetbaar bent voor de opdrachten die wij in portefeuille hebben. Ben je een nieuwkomer binnen het ruimtelijk domein, dan onderzoeken we de mogelijkheden voor een traineeship >>. Heb je al de nodige ervaring, dan bekijken we of je nog aanvullende cursussen >> moet volgen. Ben je een ervaren professional, dan kun je bij ons in dienst komen en bekijken we samen met jou welke opdrachten het beste passen bij jouw ervaring en ambitie. Ook dan kom je in aanmerking voor aanvullende trainingen en persoonlijke begeleiding.

vacatures ruimtelijk domein >>

"Graag ga ik met jou in gesprek over jouw groei"

Rik van Wijk