Teamdag(en), teamontwikkeling en -coaching

Na de decentralisatie en vorderende transformatie binnen het sociaal domein hebben we elkaar hard nodig. Dit geldt voor alle teams binnen de uitvoering van dit brede domein, te weten een team Backoffice/Frontoffice, een KCC team, team beleid en kwaliteit, een wijkteam en team consulenten.
Als collega’s is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende mogelijkheden voor de burgers. Dit vraagt meer van elkaar als collega´s onderling en als gezamenlijk (sub)team. Hoe ‘vinden’ we elkaar, welke acties en afspraken zijn dan nodig? Goed om dit eens met elkaar te analyseren!

Mogelijk is jouw team in samenstelling gewijzigd, zijn er vele deskundigheden bij elkaar. Hoe vinden jullie elkaar vanuit de verschillende referentiekaders. Hoe wordt de deskundigheid een gezamenlijke opbrengst? Goed om te streven naar: ‘Het geheel is meer dan de som der delen’. Mogelijk zit jouw gemeente in een (naderende) fusie of is dat onlangs gebeurd. Dit brengt onduidelijkheden met zich mee en mogelijk een nieuwe visie op uitvoering. De uitdaging is communicatie! Het is van belang om met elkaar in gesprek te blijven en in overleg te gaan. Wat betekent dat voor jou, jouw collega en jouw team? Ben je je hiervan bewust? Hoe pakken we het met elkaar verder op, wat is dan belangrijk? Goed om een ‘pas op de plaats’ te maken!……om vervolgens een stap vooruit te kunnen maken.

Doelgroep

Deze mogelijkheid voor een Incompany traject is voor alle teams, werkzaam binnen het sociaal domein en die zich graag willen ontwikkelen in teamvorming en als groep willen groeien op het gebied van communicatie en samenwerken.

Leervorm

SCIOPENG gaat graag in gesprek over de mogelijkheden voor een teamdag. In de voorbereiding maken we deze behoefte zo concreet mogelijk, zodat verwachtingen en resultaat op elkaar aansluiten. In deze fase onderzoeken we deze behoefte schriftelijk of via interviews.  

Naast een inhoudelijk gedeelte, heeft de trainer kennis van én aandacht voor het groepsproces. Tevens kan er een faciliterende rol worden opgenomen. Er kan met thema’s worden gewerkt, waarmee het team (in groepen) aan de slag gaat. De trainer geeft sturing aan plenaire sessies en is verantwoordelijk voor de terugkoppeling en het benoemen van gezamenlijke ‘delers’.

Programma

Het programma voor een teamdag wordt altijd op maat samengesteld, afhankelijk van de behoefte van het team. Verschillende onderwerpen kunnen aan bod komen; Hieronder geven we graag een aantal onderwerpen die aan bod kunnen komen.

1. Visie en ontwikkeling van het ‘nieuwe’ team: proces en inhoud. Het profileren van een (wijk)team. Wat is goed, wat kan verbeterd worden en wat biedt kansen?
Centraal staat: Verleden – Heden – Toekomst. Visie vragen: waartoe, van waaruit, wat, voor wie, door wie, met wie, hoe, waarmee en wanneer.

2. ‘Een team heeft als eenheid een eigen kracht.’ Belangrijk is de kracht van dit team. Welke kracht kunnen we versterken en wat levert dat op? Wat is de sleutel tot de kracht van jullie team Centraal staat: De kwaliteit van de interactie. De draagkracht van het team met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wat kan ieder teamlid betekenen om veranderingen in communicatie en samenwerking aan te brengen? Wat is er nodig om als één (sub)team binnen de (nieuwe) organisatie te staan?

3. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen leidt tot betere samenwerking. Goede communicatie, juiste taakverdeling en het managen van verwachtingen zijn daarbij cruciaal. Hoe maak je optimaal gebruik van ieders kwaliteiten?  Tijdens een teamdag gaan we aan de slag met teamrollen. Door een korte test zien we wie welke rol aanneemt. We kijken of en hoe er vanuit deze rol wordt samengewerkt en gecommuniceerd. Daarnaast kijken we ook wat het team als geheel nodig heeft om goed te werken.

Vragen waarmee we tijdens deze teamdag aan de slag gaan:

  • Wat hebben we met elkaar in huis aan eigenschappen?
  • Hoe reageren wij op elkaar?
  • Hoe vinden we het om elkaar feedback te geven?
  • Zouden we dat in de praktijk vaker kunnen doen?

4. Nieuwe/ gevormde teams raken herboren bij een goede teamcoaching. Er zijn verschillende teamfases en wat heb jij en jouw team nodig om tot een fase te komen waarin elkaar feedback geven gewaardeerd wordt en een gezamenlijke verantwoordelijkheid een vanzelfsprekendheid is. Samen met het team wordt je gecoacht om tot een effectief ‘level’ te komen met meer plezier en ontspannenheid in het team, want je werkt met elkaar samen.

5. Ontwikkeldoelstellingen en actieplan voor het team. We kunnen ook aan de slag gaan met met het definiëren van de ontwikkeldoelstellingen om deze vervolgens SMART te maken. Op basis van de geformuleerde ontwikkeldoelstellingen wordt een concrete actielijst opgesteld. Zo kan het team direct aan de slag met het doorvoeren van de verbeteringen en kan hierop gestuurd worden!

Resultaat

Mogelijke resultaten van een teamdag kunnen zijn:

  • De deelnemers weten hoe ze de samenwerking binnen hun team kunnen optimaliseren door onder andere een positieve aanspreekcultuur en feedback;
  • Ze hebben inzicht in elkaars rollen en op het effect van hun gedrag op anderen;
  • Ze kennen elkaars krachten en valkuilen, waardoor ze elkaar als team goed aanvullen en samen verantwoordelijkheid nemen;
  • Er komt inzicht in het teamfunctioneren, waardoor bewustwording van eigen gedrag als teamlid en wat kenmerkend is voor het eigen team;
  • Er komt een commitment op het ondersteunen van elkaar, dit kan gericht zijn op inhoud maar ook zeker op het proces binnen het team als groep;
  • Het team heeft zelfstandig meetbare ontwikkeldoelstellingen geformuleerd in een actielijst.

Informatie en advies

Wil je meer weten? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar cursussen@sciopeng.nl.

Brochure downloaden