Geaccrediteerd

Opleiding Jeugdconsulent (blended learning)

Utrecht 22 juni 2018 E-learning 2 dagen 66 uur €2840,-

Als jeugdconsulent krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen bij betrokken zijn. Als je nieuw bent in het vak, je gaat herintreden of je krijgt jeugdhulp als nieuw aandachtsgebied in je takenpakket, dan is deze gedegen, praktijkgerichte opleiding een interessante optie voor je. Deze flexibele opleiding bestaat uit vier modules die je onafhankelijk van elkaar kunt volgen. Afhankelijk van jouw voorkennis, het moment dat je wilt starten, kies je die modules die bij je passen. Wel zo efficiënt.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Wil je je om- of bijscholen tot jeugdconsulent? Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding hebt.

Deze opleiding wordt in blended learning-vorm aangeboden. Blended learning is de combinatie van e-learning en klassikaal leren en biedt veel voordelen.

 • Snel: je kunt direct starten;
 • Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt;
 • Efficiënt: je verliest geen reistijd;
 • Voordelig: je bespaart reiskosten;
 • Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken.
 • Tijdens de klassikale lessen kun je kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

SCIOPENG heeft een eigen leeromgeving: de SCIOPENG Academie. Hier volg je de e-learning en maak je de opdrachten waarop je van je leerbegeleider feedback krijgt. De opdrachten zijn praktijkgericht, waarbij het hebben van een geschikte werk- of stageplek gewenst is, maar niet noodzakelijk.

 

Module 1 Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet (15 uur zelfstudie) e-learning
Module 2 Doelgroep van de Jeugdwet (23,5 uur zelfstudie) e-learning
Module 3 Vormen van jeugdhulp (25,5 uur zelfstudie) e-learning
Module 4 Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen (2 uur zelfstudie) 2 dagen
Module 5 Proeve van bekwaamheid optioneel

 

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet
In module 1 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 • E-module: Wettelijk kader Jeugdwet;
 • E-module: Van jeugdzorg naar jeugdhulp.

Module 2: Doelgroep van de Jeugdwet
In module 2 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 • E-module: Ontwikkeling van het kind;
 • E-module: Psychiatrie, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Somatiek, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Cognitief, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Het gezin en ouders met een beperking.

Module 3: Vormen van jeugdhulp
In module 3 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 • E-module: Participatieladder Jeugd;
 • E-module: Vormen van jeugdhulp;
 • E-module: Onderscheid vrijwillig en gedwongen kader;
 • E-module: Opstellen gezinsplan.

Module 4: Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
Tijdens deze module draait het om de specifieke gespreksvaardigheden die je in kunt zetten bij gesprekken met jeugdigen, ouders en gezinnen. Hierbij wordt ook de koppeling gemaakt ‘met het keukentafelgesprek’. De theorie wordt behandeld en direct in de praktijk gebracht door middel van diverse oefeningen. Op de laatste middag oefen je een (deel van een) Gesprek met een acteur.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat zijn de doelen van het Gesprek?
 • Wat is de structuur van het Gesprek?
 • Wat is de inhoud van het Gesprek?
 • Wat is de juiste gespreksattitude en welke gespreksvaardigheden maken een open dialoog mogelijk?
 • Hoe voer je het gesprek met een jeugdige?
 • Wat is de afweging met wie (eerst) in gesprek en waarom?
 • Bewustwording van jouw ‘weerstand’ in bepaalde gesprekken;
 • Hoe leid je een gesprek in en maak je bijvoorbeeld gebruikelijke zorg van ouders en verhouding draaglast/draagkracht gezinsleden en als systeem bespreekbaar?
 • Hoe breng je het netwerk in kaart en gebruik van instrumenten ter visualisatie voor jeugdigen, ouders tijdens het gesprek;
 • Het belang om jeugdige, ouders en hulpverleners bij elkaar te betrekken tijdens het proces;
 • Samenwerkingsrelatie opbouwen met de ouders.

Module 5: Proeve van bekwaamheid Jeugd consulent (optioneel)
Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte. In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis. Je krijgt van de docent persoonlijk een reactie. Daarna voer je de praktijkopdracht uit “het voeren van een keukentafelgesprek”. Van te voren krijg je gegevens van een cliënt en je kunt je thuis hierop voorbereiden. Voor het gesprek met de cliënt kom je naar onze locatie in Utrecht. Daar voer je het gesprek met de cliënt (een acteur). Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur en van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek is gegaan. Je krijgt waardevolle tips mee waardoor je gesprekken met cliënten hierna nog beter gaan verlopen. Het laatste onderdeel van de proeve is het maken van een rapportage. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een gespreksverslag en rapportage. Deze wordt nagekeken door de docent en ook hierop krijg je feedback.

Evaluatie
De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd.

Je leert…

 • belangrijke onderwerpen binnen de huidige Jeugdwet (zoals de Toegang) en hoe het vanuit de vorige wetgeving was geregeld;
 • over verschillende juridische maatregelen en met welke partijen je te maken hebt binnen deze wetgeving;
 • over de beperkingen en stoornissen en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren van de jeugdige én het gezin;
 • zorgvuldig onderzoek te doen met aandacht voor de balans in draagkracht/draaglast en adequaat met elkaar samen te werken;
 • verschillende vormen van jeugdhulp, vrij toegankelijk en op indicatie en vanuit jeugdbescherming;
 • doelen formuleren, een gezinsplan opstellen van waaruit een passende ondersteuning kan worden onderbouwd met als doel ‘veilig en gezond’ opgroeien;
 • een afweging te maken met wie het gesprek gevoerd moet worden, waarin verschillende belangen een rol spelen;
 • bewust te worden wat jouw houding en nonverbale signalen, binnen de interactie met jeugdige/ouders, van invloed hebben op het proces en het resultaat.

Je ontvangt een “Certificaat”, zodra je de opdrachten hebt gemaakt, de e-modules hebt doorlopen en de klassikale les hebt gevolgd.

Accreditatie

De opleiding jeugdconsulent als blended learning (module 1 t/m 4) is SKJ geaccrediteerd voor in totaal 79 punten.
De Proeve van bekwaamheid is SKJ geaccrediteerd voor 16 punten.

Per direct

De kosten voor de opleiding zijn: € 2.840,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet)

De kosten voor de Proeve van bekwaamheid zijn: € 395,-. Bij het volgen van de gehele opleiding tot Jeugdconsulent krijg je 10% korting op de Proeve van bekwaamheid.
Voor een herkansing worden de volgende bedragen gerekend:

 • Kennistoets € 99,-
 • Rapportage € 99,-
 • Het gesprek € 197,-

Je kunt de opleiding ook modulair volgen.