Opdrachtgevers

SCIOPENG is een partner voor personele en ontwikkelvraagstukken in de zorg en het publiek domein. Wij detacheren, leiden op en adviseren. Wij zorgen niet alleen voor de juiste professional, maar ook voor scholing, coaching en intervisie. Schaarste in functies? Door onze innovatieve recruitment oplossingen hebben we die professionals niet alleen nu, maar ook op termijn in huis. Samen met gemeenten, zorginstellingen en andere opdrachtgevers investeren we in praktische instroom- en ontwikkeltrajecten. Want werken aan een toegankelijk publiek domein en goede zorg, dat doen we met elkaar. Nieuwsgierig naar ons opleidingsaanbod? Bekijk ons opleidingsaanbod voor komend najaar!

Vakgebieden

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg, het sociaal domein (de Wmo, jeugd, schulddienstverlening, participatie, werk en inkomen) en het ruimtelijk domein. Bij ons vind je enthousiaste en goed opgeleide professionals die werken in de uitvoering, kwaliteit- en beleidsadvisering.
Onze professionals zijn onder andere Wmo- en jeugdconsulenten, klantmanagers werk en inkomen, inkomensconsulenten, beleidsmedewerkers, projectleiders, medewerkers terugvordering en verhaal, juridisch medewerkers bezwaar en beroep, schulddienstverleners, budgetcoaches en generalisten sociaal domein.
Binnen de zorg richten wij ons op functies binnen de wijkverpleging, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg, te denken valt aan wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk, kwaliteitsverpleegkundigen, zorgbemiddelaars, teamcoaches en teammanagers.
Binnen het ruimtelijk domein zijn o.a. beleidsmedewerkers ruimtelijk ordening, vergunningverleners en juristen omgevingsrecht en handhaving bij SCIOPENG werkzaam.

Diensten

SCIOPENG is detacheerder, opleider en adviseur binnen de zorg en het publiek domein. Bij continuïteits- of kwaliteitsvraagstukken vind je bij ons de juiste professional. Want onze professionals zijn bij ons in dienst, waardoor wij weten waar ze het beste tot hun recht komen.

Ook leiden wij professionals zelf op in onze bijzondere traineeships. Via haar open traineeships investeert SCIOPENG in gerichte en praktische opleidingstrajecten voor werknemers en creëert daarmee een duurzame oplossing voor het verzorgen van een flexibele schil bij opdrachtgevers. Door middel van haar dedicated traineeship ondersteunt SCIOPENG opdrachtgevers met een uniek recruitment- en ontwikkelconcept bij de invulling van schaarse profielen op de arbeidsmarkt. Onze opleidingen ontwikkelen we in de praktijk. Ze sluiten dus aan bij actuele vraagstukken en ontwikkelingen en zijn direct toepasbaar. Tenslotte, met advies en maatoplossingen leveren we een bijdrage aan beleid en kwaliteit, en ondersteunen organisaties zo bij de (door) ontwikkeling van dienst- en zorgverlening.