Intervisie

Wat is intervisie? Intervisie betreft een gestructureerd en frequent overleg van een groep van professionals. Het gaat om leren van jezelf en van praktijksituaties door zelfreflectie. Het is tevens teamleren omdat je van én met elkaar leert. Het doel is het optimaliseren van de kwaliteit van het persoonlijk beroepsmatig functioneren.

Bij intervisie wordt aan de hand van een praktijkcasus een persoonlijk vraagstuk of thema in het team geanalyseerd. Dit formuleer je in de ik-vorm, zo concreet mogelijk. Probeer het zoveel mogelijk te benaderen vanuit het aspect: Wat wil ik nu leren?
Vraagstukken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: hoe werk ik samen met anderen? hoe ga ik om met lastige situaties bij inwoners en/of collega’s? Hoe bewaak ik mijn grenzen? Wat is mijn aandeel hierin? Wat laat ik hier liggen? Wat zou ik hier anders in willen en waarom doe ik dat nog niet? Wat is het patroon van mijn eigen handelen dat ik herken? Wat wil ik leren of veranderen?

Deskundigheidsbevordering is belangrijk om als krachtige professional te kunnen opereren in de dynamische omgeving van het sociaal domein. Dat is de reden dat SCIOPENG graag in gesprek met gemeenten gaat over (begeleide) intervisie. Met gemeenten die als werkgever willen investeren in het met elkaar leren en een lerende organisatie zijn. Intervisie is hierbij een heel goed instrument om het samenwerken, communiceren en professioneel handelen in de organisatie en/of het team te vergroten.

Doelgroep

Je bent werkzaam in het sociaal domein en je wilt als individu én als team groeien door zelfreflectie.
Je wilt graag met elkaar en voor jezelf meer ontwikkelen in jouw functie.
Het gaat niet over inhoud, maar over jouw eigen handelen. Je vindt het van belang om te werken aan vraagstukken binnen het normatief kader, methodisch kader en persoonlijke inbreng.

Leervorm

Voor intervisie is het van belang om in kleine groepen met elkaar te reflecteren, minimaal 3 tot 6 deelnemers. Dit is één van de voorwaarden van begeleide intervisie. De tijdsduur kan variëren van 2 tot 2.5 uur en een interval van ongeveer 6 tot 8 weken.

De intervisiebegeleider heeft de rol om het proces te bewaken, bewaakt de grenzen tijdens het doorlopen van de intervisiemethode. De begeleider stimuleert het ‘verbindend en lerend vermogen’. vanuit veiligheid en vertrouwen.

SCIOPENG heeft de juiste expertise in huis die zorg draagt voor deze begeleiding. Wil jij leren om intervisie voor jouw team te verzorgen? Wil jij als leidinggevende dat jouw team roulerend of een aantal teamleden de begeleiding op zich neemt? Dat is een train de trainer zeer geschikt én behoort tot de mogelijkheden.

Programma

Het programma voor intervisiebijeenkomsten wordt altijd op maat samengesteld, afhankelijk van de behoefte van het team. Er kan vanuit verschillende methodieken gewerkt worden, zoals de basismethodes: de 5- en 10 stappen methodiek. Wat past bij jullie organisatie? Wat past bij jullie team?
Na een gesprek wordt in een plan van aanpak jullie opzet van intervisie uitgewerkt. Afhankelijk van hoe nieuw de intervisie is voor de teamleden, wordt er een workshop uitgevoerd. Het met elkaar opstellen van ‘spelregels’ krijgt hierin de aandacht en de uitleg/keuze van de passende intervisiemethodiek. Het formuleren van een vraagstuk is vaak lastig, met name bij de opstart. Dit proces gaat de groep met elkaar aan met ondersteuning van een intervisiebegeleider. Na een aantal bijeenkomsten is een evaluatie van belang. In deze tussentijdse evaluatie worden met elkaar punten besproken, zoals: hoe verlopen de bijeenkomsten en wat is het resultaat? Hoe waardevol is het voor mijn werk als consulent/professional? Welke aanpassing is er nodig? Hoe gaan we de rol van intervisiebegeleiding vormgeven? Hoe kan intervisie een rol spelen binnen de (brede / nieuwe) organisatie?
Als hulpmiddel kan er aan het einde van iedere bijeenkomst een logboek bijgehouden worden. Je reflecteert dan op jezelf in de bijeenkomst en gaat met de vragen aan de slag zoals: Welke situaties zijn besproken van mezelf of mede-intervisanten? Wat waren de leervragen? Wat heb ik geleerd op de gebieden vanuit het normatief en methodisch kader en op persoonlijk vlak? Je start met een 0-meting en maakt je eigen leerproces zichtbaar.

Resultaat

Het resultaat gaat om meer in balans te komen met jezelf en het werk. Dit kan gaan over jouw eigen waarden en normen, over ethiek en meer onderlegd in methodische kennis. Het wordt ook duidelijk op welk vlak jouw vraagstukken en dilemma’s liggen. Er ontstaat een groter bewustzijn van het gevolg van je eigen handelen.
Tevens is met de opstart van intervisie het toewerken naar ‘volwassenheid’ in deze methodiek, zodat je als organisatie/ als team zelfstandig de intervisie uitvoert en het een onderdeel wordt van jouw werk, net als overlegmomenten zijn.

Informatie en advies

Wil je meer weten? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar cursussen@sciopeng.nl.

Brochure downloaden